| SPECIALIST IN VEILIGHEIDSSCHOENEN EN -OVERSCHOENEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VEILIG EN MET GRIP OVER ALLE VLOEREN LOPEN

KNOWHOW & OPLOSSINGEN

Onze missie

BESCHERMEN VAN LOPEND PERSONEEL

Veiligheid op de werkplek is tegenwoordig een zeer belangrijk onderwerp voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

 

Of het nu om een grote groep gaat in de industriële sector of om een MKB in de bouw, de werknemer is er verantwoordelijk voor dat personeel zich op een veilige manier kan verplaatsen.

 

Als directeur van verschillende restaurants van een fastfoodketen kreeg Jacques Raboin te maken met de problematiek van de bescherming van zijn personeel, zonder dat het aanbod PBM's een passende oplossing bood. Zo is Tiger Grip ontstaan, als oplossing ter preventie van valpartijen, schokken en glijpartijen op vervuilde vloeren.

semelle

Tiger Grip biedt oplossingen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor personeel dat werkzaam is in alle beroepssectoren

VEILIGHEID VAN PERSONEEL: WETGEVING EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF

De werkgever is verplicht om risico’s op valpartijen, schokken, glijpartijen of perforaties die op de werkplek voor lopend personeel bestaan, te identificeren. Deze risico’s moeten geïnventariseerd worden in het Unieke Veiligheidsdocument dat tevens een oplossing voor risicopreventie moet bevatten.

De werkgever is verplicht om de gezondheid van zijn personeel te beschermen. Hij heeft tevens de verplichting zijn personeel tijdens het uitoefenen van zijn werk, te beschermen. Als nalatigheid geconstateerd wordt op het gebied van veiligheid, kan de werknemer burgerlijk of strafrechtelijk vervolgd worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) :

Om lopend personeel te beschermen is eerst een collectief antwoord vereist. Als dit antwoord onvoldoende of niet haalbaar is, moeten er passende PBM's ingevoerd worden:

PBM = “Middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid en zijn veiligheid kunnen vormen” - FRANS WETBOEK VAN ARBEID.

Tiger Grip richt zijn aandacht op de bescherming van het individu, zodat het zich op een veilige wijze kan verplaatsen en zijn taak binnen het bedrijf correct kan uitvoeren

RISICOPREVENTIE, EEN ZEER BELANGRIJK ONDERWERP VOOR HET BEDRIJF

Afgezien van de wettelijke verplichting op het gebied van PBM's, gaan er andere belangen gepaard met de invoering van beschermingsoplossingen voor bedrijfspersoneel:

85% van de bedrijven heeft te maken met Arbeidsonderbrekingen. 70% hiervan wordt veroorzaakt door een ongeval zoals een valpartij, een schok of ernstiger letsel.

Het Menselijke aspect: het welzijn van het personeel wordt inmiddels erkend als booster van de bedrijfsprestaties. De fysieke en mentale integriteit van het personeel is één van de onderwerpen waarmee rekening gehouden wordt voor de succesvolle ontwikkeling van het bedrijf. Risicopreventie is dan ook voor alle teams een factor en drijfveer voor persoonlijke ontwikkeling.

Het Economische aspect: de kosten die verbonden zijn aan een Bedrijfsongeval worden via sociale premies volledig gedragen door het bedrijf. De indirecte kosten moeten echter ook in overweging worden genomen: afwezigheid van de werknemer, vervanging, productievertraging, reorganisatie, enz. Deze bijkomstige gevolgen hebben invloed op de kosten van een arbeidsonderbreking door een bedrijfsongeval.

Tiger Grip is uw partner om risico’s op valpartijen, schokken en andere gevaren binnen het bedrijf te beperken